Suatu hari, Imam Al-Ghozali berkumpul dengan muridmuridnya. Lalu Imam Al-Ghozali bertanya:

Pertama, Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?” Murid-muridnya menjawab, “Orang tua, guru, kawan dan sahabat.” Imam Ghozali menjawab, “Semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati.

Kedua, “Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini?” Murid-muridnya menjawab, “Negara Cina, bulan, matahari dan bintangbintang.” Imam Ghozali menjelaskan, “Semua jawaban itu adalah benar, tapi ebenarnya yang paling jauh dari kita adalah masa lalu.”

Ketiga, “Apa yang paling besar di dunia ini?” Murid muridnya menjawab , “Gu nu ng, bumi dan matahari”. Semua jawaban itu benar,” kata Imam Ghozali, “tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu.”

Keempat, “Apa yang paling berat di dunia ini?” Ada yang menjawab, “Besi dan gajah.” “Semua jawaban adalah benar,” kata Imam Ghozali, tapi yang paling berat adalah memegang amanah.”

Kelima. “Apa yang paling ringan di dunia ini?” Ada yang menjawab “Kapas, angin, debu dan daun-daunan.”Semua itu benar,” kata Imam Ghozali, “tapi yang paling ringan di dunia ini ada lah meninggalkan sholat.”

Keenam. “Apakah yang paling tajam di dunia ini?” Murid-muridnya menjawab dengan serentak, “Pedang.””Benar,” kata Imam Ghozali, ”tapi yang paling tajamadalah lidah manusia.”

Iklan